Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Starówka"

Akty prawne

Statut spółdzielni
Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Starówka”
Regulaminy
Regulamin obrad walnego zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Starówka”
Regulamin porządku domowego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Starówka”
Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania
Regulamin rozliczenia dostaw ciepłej i zimnej wody w lokalach mieszkalnych i użytkowych

Regulamin ochrony danych osobowych

Ustawy
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
Ustawa Prawo Spółdzielcze
Formularze
Wniosek o ustanowienie prawa odrębnej własności
Klauzula informacyjna Administratora Danych
Dane osobowe do aktu notarialnego