Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Starówka"

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Starówka"

Strefa mieszkańca

Poradnik mieszkańca
Prace remontowe w lokalach
Jak w prosty sposób zmniejszyć rachunki za prąd
Jak ograniczyć koszty ogrzewania
Sposoby na obniżenie kosztów zużycia wody
Poradnik interesanta
Dział członkowski

Sprawy członkowskie i mieszkaniowe, które można załatwić w Dziale Członkowskim:

 • Sprawy związane z uzyskaniem członkostwa w związku z kupnem mieszkania, darowizną, spadkiem lub zamianą mieszkania,
 • Procedura przekształcenia spółdzielczych własnościowych praw lokali w odrębną własność,
 • Możliwość przejrzenia zgromadzonych dokumentów w indywidualnych teczkach członkowskich,
 • Wystawianie zaświadczeń w sprawach członkowskich i lokalowych,
 • Załatwianie formalności w związku ze zbyciem prawa do lokalu,
 • Sprawy majątkowe i spadkowe,
Dział księgowości i kasa

Sprawy, które można załatwić w Dziale księgowości:

 • Informacje o wysokości opłat za mieszkanie,
 • Sprawdzenie bieżącego stanu konta lokalu z tytułu opłat eksploatacyjnych,
 • Informacje dotyczące opłat za lokale użytkowe, wystawianie faktur i duplikatów faktur,
 • Zgłaszanie zmian ilości osób zamieszkałych w lokalu,
 • Rozliczenia mediów: zw, cw, co,
 • Aktywowanie dostępu do eBOK,
 • Wydawanie książeczek opłat czynszowych,
 • Przyjmowanie opłat za lokale (gotówka/karta)
Administracja

Sprawy, które można załatwić w Dziale administracji:

 • Zgłaszanie wszelkich usterek w lokalach,
 • Zgłaszanie zauważonych nieprawidłowości i usterek w budynkach oraz na terenie osiedla,
 • Sprawy związane z kontrolą liczników ciepłej i zimnej wody oraz podzielników ciepła,
 • Zgłaszanie chęci zakupu czipów wejściowych do klatek i pilotów do bram wjazdowych,
 • Sprawy czystości i porządku na osiedlu,
 • Sprawy zieleni osiedlowej,
 • Plac zabaw,
 • Zgłaszanie wszelkich awarii,
Ważne dokumenty
Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności
Wniosek o rozłożenie na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności
Oświadczenie dotyczące naliczenia opłat za lokal
Pełnomocnictwo do reprezentowania na zebraniu właścicieli lokali

Ten serwis internetowy korzysta z plików cookies. Masz możliwość ograniczenia / wyłączenia korzystania z plików cookies na zasadach określonych w polityce prywatności. Zapoznaj się z naszą polityką prywatnosci