Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Starówka"

Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Starówka"

11.12.2020

Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Starówka

z działalności w okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

Dane kontaktowe

ul. Schillera 4
00-248 Warszawa
tel. 22 831 24 35
tel.kom 605 831 087