Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Starówka” ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zbiorczej instalacji antenowej telewizji naziemnej w budynku przy ul. Miodowej 26 w Warszawie.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zbiorczej instalacji antenowej telewizji naziemnej w budynku przy ul. Miodowej 26 w Warszawie.

Szczegółowy zakres robót (przedmiar, projekt) jest dostępny w administracji Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie, przy ul. Schillera 4 tel. 22 8312435

Oferta winna zawierać:

  1. Nazwę firmy, adres, kontakt telefoniczny z oferentem.
  2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sadowego.
  3. Decyzję o nadaniu numeru ewidencyjnego (NIP).
  4. Zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru (Regon).
  5. Oświadczenie o nie zaleganiu z podatkami.
  6. Oświadczenie o braku zaległości w opłacan

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *